Korpen skakar loss på gymnasieskolorna

Av Carlis Fridlund den 24 april 2012
Kategorier: Afrikansk dans, Gruppträning, LatinFusion, Zumba

Korpen är till för alla! Det är ett av de viktigaste budskapen Lisa Norström och hennes kollegor bär med sig när de besöker olika gymnasieskolor runtom i Stockholm. Genom att hålla i idrottslektioner och prata med gymnasieelever vill man visa att Korpen erbjuder en stor bredd av idrotts- och träningsverksamheter också för ungdomar.

- Vi vill vara ett starkt alternativ också för unga. Vi vill visa att vi är prisvärda, tillgängliga och har roliga träningsformer. Vi har sedan årsskiftet haft omkring 50 klasser i afrikansk dans, LatinFusion och Zumba med sammanlagt cirka 800 elever på gymnasieskolor. Först var målsättningen 40 prova-på-lektioner för hela året, men det visade sig vara lågt satt då vi redan har uppnått detta, så nu fortsätter vi köra på efter efterfrågan, säger Lisa Norström som är projektansvarig för Korpen Stockholms gymnasiesatsning.

- Kort sagt går det ut på att vi erbjuder prova-på-lektioner i gruppträning. Vi skickade ut förfrågan till gymnasieskolorna innan årsskiftet och fick bra respons. I samråd med lärare på respektive gymnasium bestämmer vi inriktning på lektionen, och av någon anledning blir det alltid dans. Det verkar som att det är något som saknas lite i den vanliga undervisningen, men det är också en enkel och rolig motionsform där det mest handlar om att skaka loss till musik. Det är gratis för skolan och vi håller oftast i en idrottslektion eller medverkar som ett inslag på aktivitetsdagar. Tanken är att Korpen i förlängningen ska kunna erbjuda träning på eller i gymnasieskolornas närhet direkt efter de ordinarie lektionerna.

De flesta verksamheter inom Korpen Stockholm har idag ungdomssektioner som ger rabatt för unga. Satsningen gentemot gymnasieskolorna är ett bra sätt att nå ut till ännu fler ungdomar och göra dem medvetna om mångfalden i Korpens utbud. Lisa fortsätter:
- Det är roligt att få introducera Korpen. Många förknippar oss med medelålders män som spelar fotboll och då är det förstås bra att vi kan berätta om och visa andra sidor av Korpens verksamhet. Sen finns det även klasser som har jättebra koll på vilka vi är och vad vi gör. Responsen är olika; på vissa skolor är de väldigt intresserade och på andra har vi inte fått fäste, men åtminstone presenterat oss och visat att vi finns.

Korpens gymnasiesatsning är en del av Idrottslyftet, vars övergripande syfte är att värva och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Dessutom ger det Korpen Stockholm möjlighet att rekrytera ungdomar som får utbildning i någon gruppträningsdiciplin för att sedan bli instruktörer. En annan del av satsningen på ungdomar kommer att märkas under Ung08-festivalen. Ung08 äger rum varje sommar i Kungsträdgården och är en av Europas största ungdomsfestivaler med över 170 000 aktiva besök under de fem dagar den pågår. Korpen Stockholm kommer att vara där under festivalen och hålla i gruppträning, innebandy och bordtennis.

Lisa hoppas att man ska kunna fortsätta jobba med ungdomar som målgrupp och att Idrottslyftet hjälper fler att komma igång med sin egen träning:
- Vi får ofta höra av våra medlemmar att det är konstigt att inte fler hakar på. Korpen fyller ett behov, men vi kanske behöver bli bättre på att kommunicera det till olika målgrupper. Sen kanske vår gymnasiesatsning inte alltid leder till att de tränar just med Korpen, men att de ändå inspireras till att börja träna, vilket är tanken bakom Idrottslyftet.

Är du intresserad av att få en prova-på-träning på din gymnasieskola? Skicka ett mail till Korpen Stockholm!


 

 

Lägg till kommentar

OM KORPGLUGGEN

En nyhetssajt som i reportageform ger inblickar i Korpen Stockholms verksamheter. Här kan du läsa om olika idrotter, företagsevenemang och gruppträningsaktiviteter samt följa korplag, domare, anställda och ledare som är aktiva i Korpen Stockholm.

FACEBOOK

TWITTER

KORPEN STHLM

 

 

 

 

ADMIN