Vad gör Påföljdskommittén?


Lyckligtvis händer det inte särskilt ofta, men ibland brinner det till i proppskåpet så till den grad att färgskalan på domarens kortlek är otillräcklig. Då rycker Korpen Stockholms Påföljdskommitté in för att analysera och skipa rättvisa i ärendet. Ordföranden Urban Bendtz ger en inblick i kommitténs arbete.

Urban Bendtz är 60 år, gift, har två barn och två barnbarn. Till vardags jobbar han på Sveriges riksbank med administration, inköp och upphandlingar. Idrott är en av hans stora passioner i livet, han jobbar som domare i rinkbandy för Korpen Stockholm och är distriktsdomare i bandy i Stockholms Bandyförbund. Dessutom är Urban ordförande i Korpen Stockholms Påföljdskommitté.

– Vår uppgift är att utdöma bestraffning när en spelare anmälts av en domare efter en grov utvisning. Denna anmälan hamnar på Påföljdskommitténs bord. Vi är sex personer i kommittén, varav fem varit med sedan bildandet 2008. Henrik och Sebastian från Korpen Stockholms kansli, Janne, Per och jag som är domare i fotboll, innebandy respektive rinkbandy, samt Jessica som är aktiv korpspelare, berättar Urban. Dessutom är Julia från kansliet kommitténs sekreterare.

Det är endast domaren eller den drabbade som kan göra en anmälan till Påföljdskommittén och ärenden kan bara röra individer. Ett korplag är inte en juridisk person, så om flera personer är inblandade i förseelsen måste det göras en anmälan per person. Alla inblandade parter informeras och ska ha en chans att komma till tals i ärendet. Beslutet skickas till alla berörda parter.
– När vi hör parternas versioner av händelsen redogör de ibland för den på så vitt skilda vis att man undrar om de verkligen varit på samma match, berättar Urban.

Korpen Stockholm har ca 24 000 medlemmar inom olika idrotter och träningsformer vilket ger tiotusentals matcher och träningstillfällen på årsbasis. Lyckligtvis behöver Påföljdskommittén bara handlägga ca 50 fall per år vilket gör att antalet förseelser ändå är relativt lågt sett till det stora antal matcher som spelas.
 

– Vi sammanträder ca 12 ggr per år, ungefär var tredje vecka, med uppehåll över sommaren. Ansvaret gäller Korpen Stockholms alla aktiviteter, men på en höft är 90% fotbollsärenden och resterande 10% kommer från rinkbandy eller innebandy. Vi har faktiskt aldrig haft något fall från andra sektioner, konstaterar Urban och fortsätter:

– Anmälningarna handlar om allt från smädelser mot domare och motspelare till grova misshandelsfall både mot domare och mot spelare. Bestraffningsskalan är allt från en match till två års avstängning. Även böter och uteslutning av lag finns i bestraffningsskalan. De vanligaste fallen rör nog ”invektiv mot domare”, dvs svordomar eller könsord, vilket i normalfallet ger 3-4 matchers avstängning.

– Ärendena, som är utsända till alla ledamöter före mötet, föredras av ordföranden, varefter synpunkter och förslag på bestraffning diskuteras laget runt, därefter röstar ledamöterna om vilket straff som ska utdömas, där ordförande har utslagsröst vid lika antal röster. Det viktigaste dokument vi arbetar efter är en påföljdsmall som kommittén har arbetat fram under årens lopp. Den består av en erfarenhetsbank av de vanligaste fallen, med rubriker som invektiv, ofredande, brutalt spel, våld, m.m.

Nu är förstås inte ens Påföljdskommittén fullkomligt allsmäktig. Besluten kan, även om det tillhör ovanligheten, överklagas till högre instans. Skulle den anmälda parten inte vara nöjd med beslutet i ärendet kan denne begära prövning hos Korpidrottsnämnden, vilkas utslag i sin tur kan tas vidare till Riksidrottsnämnden som är högsta instansen. Urban utvecklar:

– Vårt arbete är ganska strikt och reglerat, då vi lyder under Riksidrottsförbundets regelverk, vilket gör att allt är väldigt formellt. Alla påföljder går att överklaga till Korpidrottsnämnden och det har hänt att de då har ändrat vårat beslut. Bland annat har Korpidrottsnämnden gått emot oss när det gällde uteslutningen av ett lag där flera spelare betedde sig illa. De menade då att vi uteslutit laget på felaktiga grunder, med motiveringen att vi inte får utdöma en kollektiv bestraffning om en eller flera spelare beter sig illa utan varje individ måste bedömas individuellt. Laget fick därför fortsätta att spela i sin serie. 

Henrik Teljfors, fotbollsgeneral i Korpen Stockholm:
– Lärdomen vi drog av det ärendet var att vi skrev om våra tävlingsbestämmelser så att vi numera kan utesluta lag om de motverkar föreningens idé och beter sig på ett sätt som är till skada för Korpen Stockholm. Då behandlas ärendet som ett tävlingsärende istället för ett bestraffningsärende vilket gör att vi har större handlingsutrymme när det gäller att kunna utesluta ett helt lag.

– Viktigt att poängtera är också att vi generellt sett är hårdare i våra bestraffningar än vad exempelvis Stockholms Fotbollförbund är. Detta eftersom vi sysslar med motionsidrott och inte vill att våra medlemmar ska riskera att skada sig på grund av brutalt spel. Dessutom går en del av vår Fair Play-kampanj ut på att vi vill förbättra klimatet på planerna och i hallarna, både när det gäller ovårdat språk och osportsligt uppträdande. Så Påföljdskommitténs arbete är oerhört viktigt för oss, avslutar Henrik.

Är du intresserad av att arbeta i Korpen Stockholms Påföljdskommitté?
Maila i så fall till fotboll@korpenstockholm.se
 

 

 

Lägg till kommentar

OM KORPGLUGGEN

En nyhetssajt som i reportageform ger inblickar i Korpen Stockholms verksamheter. Här kan du läsa om olika idrotter, företagsevenemang och gruppträningsaktiviteter samt följa korplag, domare, anställda och ledare som är aktiva i Korpen Stockholm.

FACEBOOK

TWITTER

KORPEN STHLM

 

 

 

 

ADMIN