Gör något kul med korpenlaget

Ett korpenlag är roligt och alla kan vara med och spela. Samtidigt kan det vara roligt och göra något också utanför planen. Boka in ett besök på hotell i Sunne och umgås utanför den vanliga miljön. Det kan vara en ren nöjesresa eller någon typ av utbildning eller konferens man väljer att åka på. På en konferens kan det handla mycket om samarbete och stöttning av varandra. Samarbetsövningar där man lär sig att lita på varandra och lägger stort fokus på tillit kan vara viktigt för och utveckla laget inför framtiden.

Hitta en bra föreläsare som kan förklara vikten av tillit eller åk till en typ av anläggning där fokus är just samarbete. För att lyckas ta sig igenom hela vägen kommer laget behöva gå ihop och verkligen vara samspelta. Skulle någon tveka finns risken att hela kedjan blir drabbade, precis som när man utövar sin sport. Då kommer man också märka att det finns de som naturligt tar en ledarroll liksom de som gärna vill ha någon som tar kommandot och berättar vad de ska göra.

Kunskapen om varje persons naturliga roll i laget kommer kunna hjälpa till när det är dags att återvända hem igen. Det blir då lättare att dela ut olika placeringar i laget och alla kan få en plats där de helt enkelt känner sig bekväm. Ställer man frågan utan att ha varit iväg och provat på något liknande kan det vara många som inte vet eller vågar lyfta fram sig själv, varför det är viktigt.