Vad är korpen?

Korpen är i grunden ett riksförbund som består av flera hundra lokala föreningar runt om i landet. All verksamhet sker i de lokala föreningarna, som i sig kan ha väldigt varierande och olika inriktningar. Varje förening har dessutom sin egen styrelse som helt och hållet tar beslut om den egna verksamheten. Det är alltså inget som det stora riksförbundet lägger sig i.

Fokus för alla korpenlag är att ha roligt när man utövar någon form av idrott. Antingen tränar man själv eller tillsammans med andra, men det ska inte vara en konstant tävling utan för att umgås samtidigt som man ägnar sig åt något man själv tycker är riktigt roligt. Föreningarna uppmanar dessutom till motion eftersom att det har så många positiva effekter på hälsan hos en individ. Det är bra både för den psykiska och fysiska hälsan.

Gemenskap är ett viktigt ledord för alla verksamheter inom korpen. Här ska alla människor alltid känna sig välkommen och direkt uppleva att man faktiskt passar in och på egna villkor kan vara med och deltaga. Inom korpen verksamheterna finns det dessutom en mängd andra roller som både tränare och domare. Fokuset är dock detsammas om genom hela verksamheten, att man ska ha roligt tillsammans. Vill man träna ett lag för att hela tiden vinna är det alltså fel ställe att söka sig till. Här kan dessutom människor i olika åldrar förenas och hitta en gemensam nämnare i form av utveckling. Att träna tillsammans med andra som också bara vill ha roligt är väldigt givande!